Videregående klatrekurs Hemsedal

Videregående klatrekurs Hemsedal  holder vi i Hemsedal sine høyfjellsruter. Våre erfarne instruktører gir deg en innføring i høyfjellsklatring med naturlige sikringer, slik at du får et godt og riktig grunnlag for å utvikle deg videre. Vi lærer deg å legge naturlige sikringer og lede lette ruter på egne sikringer, og er også innom kameratredning. 

Målgruppe: Videregående klatrekurs er for deg som har deltatt på nybegynnerkurs, eller har tilsvarende erfaring og vil lære å lede på naturlige sikringer i høyfjellet.

Mål for kurset: Kurset viderefører klatrekunnskapene dine og gjøre deg i stand til å lede naturlige sikrede klatreruter. Deltagerne lærer å legge egne sikringer, bygge standplasser, lede naturlige ruter over flere taulengder, i tillegg til å lærer om kameratredning.

Varighet:   2 dager. Oppmøte kvelden før.

Sted:        Hemsedal

Pris:         5500 kr per deltager

Kursdatoer videregående klatrekurs Hemsedal

Dette kurset gjennomføres bare på forespørsel fra grupper på 4 personer eller flere, eller ved prisen av 4 personer eller flere.

Det var et veldig bra kurs! Instruktøren var kunskapsrik og veldig flink til å lære bort.

Les flere utalelser

Klatrekompaniet

Vi er godkjent som kursarrangør av Norsk Fjellsportforum (NF).

Viktig å vite

Vansklighetsgrad: Enkel

Dette er et innføringskurs i bruk av naturlige sikringer, og du trenger ingen erfaring med dette. Det er likevel en fordel om du har noe klatreerfaring, herunder kunne sikre med taubrems.

Dersom du er helt nybegynner anbefaler vi et nybegynnerkurs i klatring.

Vilkår for påmelding.

Mer informasjon om videregående klatrekurs Hemsedal

Du lærer om de forskjellige formene for naturlige sikringsmidler og hvordan de anvendes. Du får lede en masse på enkle ruter på egne sikringer. Videre vil du lære å legge topptaufester og standplasser med hjelp av naturlige sikringer. Det legges videre opp til at du skal tilegne deg en viss forståelse for de viktigste enkeltdelene i kameratredning.

Kurset går i høyfjellet, innunder vakre Skurvefjell  og Skogshorn i Hemsedal. Kameratredningsdelen er lagt til et klippefelt i nærheten av Gol.

Under er det en oversikt over de ulike temaene og praktisk informasjon for kurset. Kursdagende vil i all hovedsak bestå i praktiske dager ute, og mye av teorien vil også bli gjennomgått ute og i teltleieren på kvelden.

Temaer under videregående klatrekurs Hemsedal:

 • Gjennomgang av sikringsmidler (typer, valg, plassering; styrker, svakheter og faremomenter).
 • Øvelse i plassering av naturlige sikringsmidler.
 • Etablering av standplasser/toppankre/utfiringsankre med naturlige sikringsmidler.
 • Taulagsrutiner og taurop.
 • Klatring flere korte taulengder. Deltagere leder rute på naturlige sikringer med instruktør som veileder underveis.
 • Rappell; bygging av rappellfeste. rappellmetoder (taubrems, knute, kroppsrappell). bruk og valg av klemknuteslynger. håndtering av tau under rappell.
 • Vi klatrer en av klassikerne på Skurvefjell eller Skogshorn.
 • Kameratredning.
 • Rappell over flere taulengder.

Praktisk informasjon for videregående klatrekurs Hemsedal

 • Deltagere under 18 år må ha foresattes samtykke i form av en skriftlig bekreftelse og underskrift.
 • Klatreutstyr:
  • Klatresele
  • Taubrems
  • Karabinere
  • Skrukarbinere
  • Hjelm
  • Båndslynger
  • Klemknuteslynger
  • Cordellette
  • Nøttepirker
  • Sikringsmidler
  • Klatresko /svasko
  • Stive fjellsko / klatrestøvler. Godt impregnert 1 par.
  • og evt andre dippedutter man måtte ha (som f.eks utstyr for clogging, reverso).
 • Klatrekompaniet har ansvarsforsikring for sine arrangementer, men vi tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring. 

For deg som er interessert i å lese litt om temaene på forhånd vil vi anbefale følgende litteratur:

 • «Klatreboka, en komplett håndbok.» Medforfatter for boka er kursleder for dette kurset; 
 • ”Når uhellet er ute”, av Geir Grimeland (bok om kameratredning)
 • Metodesett for videregående klatrekurs, utgitt av Klatrekompaniet.

Etter kurset vil du få vårt metodesett for «Videregående klatrekurs» som inneholder alle metodene som vi øver på under kurset.

Krav til instruktøren / guidens kompetanse

Klatrekompaniet er en av de aktørene i Norge som stiller strengest krav til sertifisering, erfaring, lokalkjennskap og pedagogisk innsikt. Alle våre instruktører/guider er utdannet fra NF (Norges Fjellsportforbund), NKF (Norges klatreforbund) eller Nortind innenfor de områdene de jobber innenfor (klatring, bre, skred, ski mm).

Du kan lese mer om instruktørene / guidene som holder disse kursene her…

Pedagogisk profil og HMS

Utvikling og bruk av standariserte metoder er et ledd i vårt kvalitetssikringsarbeide/HMS. Under alle våre kurs får deltagerne med seg metodesett som beskriver metodene som er brukt under kurset. Du kan lese mer om vår pedagogiske profil og HMS her…

For mer informasjon og påmelding: Kontakt oss på telefon 47645000, send en mail til post@klatrekompaniet.no eller send en forespørsel via kontaktformularet vårt.